Veiligheid & Privacy

Veiligheid van uw gegevens heeft top prioriteit!

Top prioriteit

Online applicaties hebben als voordeel dat ze altijd en overal beschikbaar zijn. Maar u zet wel uw kostbare bedrijfsgegevens bij een andere partij neer. Wij begrijpen dat heel goed! Veiligheid en betrouwbaarheid van uw gegevens heeft daarom top prioriteit!

Uw gegevens, alleen van u!

Uw gegevens zijn binnen het platform strikt gescheiden van de gegevens van andere gebruikers. Andere gebruikers zullen dus nooit uw gegevens zien en u niet die van hun.

Uitsluitend geannonimiseerde gegevens worden gebruikt voor statistieken

Er worden geen gegevens met derden gedeeld, punt!

Veilige communicatie

Alle verbindingen naar en van het platform verlopen via beveiligde verbindingen. Hierdoor kunnen anderen de communicatie niet onderscheppen of beïnvloeden.

Metrieken en monitoring

Om de software te verbeteren en te monitoren op fouten worden metrieken en fouten opgeslagen. Deze metrieken en gegevens zullen altijd geannonimiseerd worden vastgelegd.

Eigen platform

Ocrasoft Bizz wordt gehost op ons eigen hardware platform. Dit platform wordt niet gedeeld door onbekende partijen en valt onder nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot dataveiligheid en deling.

Het platform is uiteraard beveiligd voor toegang tot buitenaf, is redundant uitgevoerd (er kan bijvoorbeeld een server kapot gaan zonder dat we daardoor data verliezen) en we maken met grote regelmaat backups voor het geval er toch iets verschrikkelijk mis gaat.

;